Brandskyddslaget har publicerat totalt 11 vetenskapliga artiklar under 2020.

Vi på Brandskyddslaget är intresserade av den senaste forskningen och har alltid strävat mot att driva på utvecklingen inom vårt område. Ett sätt att driva utvecklingen framåt är publicera vetenskapliga artiklar, gärna tillsammans med andra experter inom området.

Under 2020 har Brandskyddslagets medarbetare medverkat i elva vetenskapliga artiklar. Ämnen som behandlats i årets artikelskörd är miljöeffekter från bränder [1], probabilistisk dimensionering av stålbyggnader [2], utrymning [3][4][5], dammexplosioner [6], variationer i beräkningar [7], bränder i CLT-bjälklag [8][9][10] samt hur vi själva inom branschen ser på regelverket [11].

Referenser (medarbetare på Brandskyddslaget fetmarkerade):

[1] Amon F., Gehandler J., McNamee R., McNamee M. & Vilic A. “Fire Impact Tool- Measuring the impact of fire suppression operations on the environment”, Fire Safety Journal (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2020.103071
[2] Sandström J. “Life Safety in single story steel frame building, Part II – Probabilistic design”, Journal of Structural Fire Engineering, https://doi.org/10.1108/JSFE-04-2019-0021
[3] Mossberg A., Nilsson D. & Andrée K. ”Unannounced Evacuation Experiment in a High-Rise Hotel Building with Evacuation Elevators: A Study of Evacuation Behaviour Using Eye-Tracking” Published online, Fire Technology, 2020, https://doi.org/10.1007/s10694-020-01046-1
[4] Mossberg A., Nilsson D. & Wahlqvist J. ”Evacuation elevators in an underground metro station: A Virtual Reality evacuation experiment”, Fire Safety Journal, First online: May 7, 2020 https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2020.103091
[5] Hammarberg, J., Niva, H. & Mossberg A, Incorporation of elevator evacuation from a specific floor – A numerical study of an office building. In: Proceedings of Pedestrian and Evacuation Dynamics 2018, Collective Dynamics, 431-438, 2020,(Published in Collective Dynamics) http://dx.doi.org/10.17815/CD.2020.79
[6] Huang C., Lipatnikov A. N., Nessvi K. ”Unsteady 3-D RANS simulations of dust explosion in a fan stirred explosion vessel using an open source code”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 67, 2020 https://doi.org/10.1016/j.jlp.2020.104237
[7] Johansson N., Anderson J., McNamee R., & Pelo C. “A Round Robin of fire modelling for performance‐based design” Fire and Materials. 2020;1–14 https://doi.org/10.1002/fam.2891
[8] McNamee R., Zehfuss J., Bartlett A., Heidari M., Robert F. & Bisby L.”Enclosure fire dynamics with a cross-laminated timber ceiling” Published as early view, Fire and Materials. 2020;1–11., https://doi.org/10.1002/fam.2904
[9] Wiesner F., Bartlett A., Mohaine S., Robert F., McNamee R., Mindeguia J-C. & Bisby L. ”Structural Capacity of One-Way Spanning Large-Scale Cross-Laminated Timber Slabs in Standard and Natural Fires”, Fire Technology 2020, https://doi.org/10.1007/s10694-020-01003-y
[10] Bartlett A., McNamee R., Robert F. & Bisby L. “Comparative Energy Analysis of Fire Resistance Tests on Combustible Versus Non- Combustible Slabs”, Fire and Materials. 2020;44:301 –310 https://doi.org/10.1002/fam.2760
[11] Mossberg A., McNamee R. Nyman H. & Olander M. ”A review of the Swedish fire safety regulation: From the industry’s perspective”, Fire and Materials, First online: March 5, 2020 https://doi.org/10.1002/fam.2818

De senaste årens artiklar är listade här: brandskyddslaget.se/forskning-utveckling/vetenskapliga-publikationer

 

Kontakt

Robert Mc.Namee
08-588 188 06
Skicka e-post

 

Bild: Brandprov med belastat bjälklag av CLT i Epernon, Frankrike [8][9][10].
Foto: Robert McNamee

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete