Agenda 2030

Klicka på de olika rutorna i bilden för att se hur vi arbetar runt just det målet.

Agenda 2030
Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla Mål 7 - Hållbar energi till alla Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla Mål 6 - Rent vatten och senitet till alla Mål 7 - Hållbar energi till alla Mål 7 - Hållbar energi till alla Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

 

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

 

6.6 – Skydda vattenrelaterade ekosystem

Inom detta mål arbetar vi med Släckvattenutredningar.

Mål 7 - Hållbar energi till alla

 

7.1 – 7.2 – Tillgång till modern energi och ökning av andel förnybar energi.

Inom detta mål arbetar vi med att driva utveckling och underlätta implementering av innovativa elsystem, ex. energilager i batterier, solcellsinstallationer & elfordon.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

 

8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 

9.4 & 9.5 - Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet och öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Inom detta mål arbetar vi med industriprojektering, forskning & utveckling samt implementering av innovativa elsystem.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

12.5 – Minska mängden avfall

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

 

15.1-2 – Biologisk mångfald och restaurera hållbara ekosystem

Genom vår forskning, utveckling och arbete med brandskydd av gröna tak och integrerad stadsvegetation, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

 

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

 

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

 

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

 

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

 

6.6 – Skydda vattenrelaterade ekosystem

Inom detta mål arbetar vi med Släckvattenutredningar.

Mål 6 - Rent vatten och senitet till alla

 

6.6 – Skydda vattenrelaterade ekosystem

Inom detta mål arbetar vi med Släckvattenutredningar.

Mål 7 - Hållbar energi till alla

 

7.1 – 7.2 – Tillgång till modern energi och ökning av andel förnybar energi.

Inom detta mål arbetar vi med att driva utveckling och underlätta implementering av innovativa elsystem, ex. energilager i batterier, solcellsinstallationer & elfordon.

Mål 7 - Hållbar energi till alla

 

7.1 – 7.2 – Tillgång till modern energi och ökning av andel förnybar energi.

Inom detta mål arbetar vi med att driva utveckling och underlätta implementering av innovativa elsystem, ex. energilager i batterier, solcellsinstallationer & elfordon.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

 

8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

 

8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 

9.4 & 9.5 - Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet och öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Inom detta mål arbetar vi med industriprojektering, forskning & utveckling samt implementering av innovativa elsystem.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 

9.4 & 9.5 - Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet och öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Inom detta mål arbetar vi med industriprojektering, forskning & utveckling samt implementering av innovativa elsystem.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

 

12.5 – Minska mängden avfall

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

 

12.5 – Minska mängden avfall

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

 

12.5 – Minska mängden avfall

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

12.5 – Minska mängden avfall

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

 

15.1-2 – Biologisk mångfald och restaurera hållbara ekosystem

Genom vår forskning, utveckling och arbete med brandskydd av gröna tak och integrerad stadsvegetation, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.