Hållbarhet – Agenda 2030

 

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling med sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

 

Globala målen är:

  • Universella – vilket innebär att de riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • Integrerade och odelbara – vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla mål för att vi ska lyckas med genomförandet.
  • Inkluderande – de har tagits fram genom den mest transparenta och inkluderande processen i FN:s historia.
  • Gäller alla – ledordet för Globala målen är att ingen ska lämnas utanför (Leave no one behind). Globala målen ska genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.
Globala målen 2030

Så jobbar Brandskyddslaget

Brandskyddslagets förhållningssätt till hållbarhet har sin grund i ovan beskriva mål för hållbar utveckling. Vi arbetar med målen dels i vår egen verksamhet men framförallt i våra uppdrag. Som teknikkonsulter har vi inte beslutanderätt i de uppdrag vi anlitas för men vi ser det som vår uppgift och ansvar att påverka och bidra till hållbar samhällsutveckling i största möjliga utsträckning.

Läs mer om hur vi arbetar med Agenda 2030 i våra uppdrag här.

Vårt interna hållbarhetsarbete är en del av det interna arbetet i Brandskyddslagets verksamhet som inte har en direkt koppling till våra uppdrag. Målen inom denna kategori berör dels social hållbarhet, med en fungerande arbetsmiljö grundad på allas lika värde, dels det konkreta miljöarbetet som sker internt på kontoret. Några av de mål vi arbetar med som knyter an till Agenda 2030 ses nedan.

Globala målen 2030

Medarbetarna är vår största tillgång och att tillvarata den laganda och den trivsel som finns inom företaget är för oss av största vikt. Vi värdesätter att umgås tillsammans oavsett om det är i uppdrag, konferenser, FoU-projekt eller utanför arbetstid. Vi tror även att det viktigt att man kan visa sig sårbar för varandra för att kunna utvecklas. Genom att arrangera träffar där vi kan diskutera utmaningar i arbetslivet såsom stress m.m tror vi att vi skapar ett bättre arbetsklimat som får oss att må bättre på sikt.

Globala målen 2030

Vi tror starkt på att en jämställd och jämlik arbetsplats skapar de bästa förutsättningarna för att nå de bästa resultaten. För oss innebär jämställdhet och jämlikhet att alla människor har samma värde och ska behandlas så.
Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att våra medarbetare utvecklas, inkluderas och har samma möjligheter till detta oavsett kön. Vi har bl.a satt upp ett långsiktigt mål att samtliga kontor skall uppnå jämställdhetskvoten 40/60.

Agenda 2030

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför. Som företag kan vi bidra genom att bl.a välja gröna avtal för el samt resa så fossilfritt som möjligt. På Brandskyddslaget har bl.a vi flera poolbilar med eldrift samt företagscyklar att använda i tjänsten och vid konferensresor gör vi en klimatkalkyl och försöker välja de mest klimatsmarta alternativen.

Agenda 2030

Social hållbarhet

Vi på Brandskyddslaget bryr oss om varandra och om andra och har genom åren ett mycket stort engagemang kopplat till social hållbarhet bl.a genom vårt långsiktiga och strategiska engagemang i skoluppbyggnader i Kenya. Det kan du läsa mer om här.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This