Agenda 2030 – Så jobbar vi med de Globala Målen

 

Att utforma våra samhällen på ett tryggt och riskmedvetet sätt avseende personsäkerhet och brandskydd är en hållbar handling i sig självt. I grund och botten är detta en fråga om att skydda människors liv och hälsa samt möjliggöra för öppna och inkluderande samhällen, och samtidigt hushålla med resurser, hitta optimerade lösningar och driva effektiva processer i uppdrag.

På BSL arbetar vi för ökad säkerhet i samhället avseende brand och olycksrisker. I detta arbete kan mycket göras för att, i synergi med tillskapande av ett gott skydd mot brand och risk för personer, utveckla sättet som samhällen planeras och byggs avseende hållbar utveckling och klimatpåverkan.
Vi på BSL valt att formera vårt arbete och tjänsteutbud utifrån vår förankring i de globala målen. Vi anser att strävan efter uppfyllande av dessa mål är något som ska tas på allvar, och i den strävan kan vi alla bidra utifrån de förutsättningar vi själva skapar.

Utöver att alltid ha som målsättning att konsultera våra beställare till rätt nivå av skydd mot brand och olycksrisk, beaktande gällande regelverk, resurseffektiva lösningar och tillämpliga livscykelperspektiv, arbetar vi hårt för att utveckla det tjänsteutbud vi erbjuder avseende specialkompetenser nischade inom hållbart byggande.

I nedanstående bild visar vi denna specialistkompetens schematisk fördelat över plan- och byggprocessens arbetsflöde. Vi bistår mer än gärna med kompetens inom områden som verkar för mer hållbara samhällen och städer, och är stolta över att på vårt vis bidra till att uppfylla de globala mål som FN:s medlemsländer antog i september 2015.

Agenda 2030

Klicka på de olika rutorna i bilden för att se hur vi arbetar runt just det målet.

Agenda 2030
Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla Mål 7 - Hållbar energi till alla Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla Mål 6 - Rent vatten och senitet till alla Mål 7 - Hållbar energi till alla Mål 7 - Hållbar energi till alla Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

 

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

 

6.6 – Skydda vattenrelaterade ekosystem

Inom detta mål arbetar vi med Släckvattenutredningar.

Mål 7 - Hållbar energi till alla

 

7.1 – 7.2 – Tillgång till modern energi och ökning av andel förnybar energi.

Inom detta mål arbetar vi med att driva utveckling och underlätta implementering av innovativa elsystem, ex. energilager i batterier, solcellsinstallationer & elfordon.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

 

8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 

9.4 & 9.5 - Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet och öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Inom detta mål arbetar vi med industriprojektering, forskning & utveckling samt implementering av innovativa elsystem.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

12.5 – Minska mängden avfall

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

 

15.1-2 – Biologisk mångfald och restaurera hållbara ekosystem

Genom vår forskning, utveckling och arbete med brandskydd av gröna tak och integrerad stadsvegetation, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

 

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

 

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

 

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

 

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

3.6 Minska dödsfall och skador i trafik

Inom detta mål arbetar vi med riskförebyggande arbete på väg och järnväg.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

 

6.6 – Skydda vattenrelaterade ekosystem

Inom detta mål arbetar vi med Släckvattenutredningar.

Mål 6 - Rent vatten och senitet till alla

 

6.6 – Skydda vattenrelaterade ekosystem

Inom detta mål arbetar vi med Släckvattenutredningar.

Mål 7 - Hållbar energi till alla

 

7.1 – 7.2 – Tillgång till modern energi och ökning av andel förnybar energi.

Inom detta mål arbetar vi med att driva utveckling och underlätta implementering av innovativa elsystem, ex. energilager i batterier, solcellsinstallationer & elfordon.

Mål 7 - Hållbar energi till alla

 

7.1 – 7.2 – Tillgång till modern energi och ökning av andel förnybar energi.

Inom detta mål arbetar vi med att driva utveckling och underlätta implementering av innovativa elsystem, ex. energilager i batterier, solcellsinstallationer & elfordon.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

 

8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

 

8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 

9.4 & 9.5 - Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet och öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Inom detta mål arbetar vi med industriprojektering, forskning & utveckling samt implementering av innovativa elsystem.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 

9.4 & 9.5 - Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet och öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Inom detta mål arbetar vi med industriprojektering, forskning & utveckling samt implementering av innovativa elsystem.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

 

12.5 – Minska mängden avfall

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

 

12.5 – Minska mängden avfall

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

 

12.5 – Minska mängden avfall

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

12.5 – Minska mängden avfall

Inom detta mål arbetar vi med återbruk och optimering av resursanvändning i brandskydd.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

 

15.1-2 – Biologisk mångfald och restaurera hållbara ekosystem

Genom vår forskning, utveckling och arbete med brandskydd av gröna tak och integrerad stadsvegetation, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

11.4 – Skydda och trygga kulturarv

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd i kulturbyggnader.

11.5 – Negativa effekter av naturkatastrofer

Inom detta mål arbetar vi exempelvis med översvämningsutredningar och gör risk- och sårbarhetsanalyser.

11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom vår forskning, utveckling och arbete med gröna tak, återbruk, gröna stommaterial, så är vi med och minskar städers miljöpåverkan.

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This