Aktuellt: Socialt engagemang

Julgåva istället för julkort

Vi har sedan några år slutat att skicka julkort för att istället skänka pengar till en insamling. I år liksom flera gånger tidigare, har valet fallit på Musikhjälpen. Temat för årets Musikhjälpen är Barn är inte till salu en insamling som bidrar att hjälpa barn som...

Utökat engagemang i Kenya

Det som började med personlig sponsring av Bo Granqvist efter en resa 1994 och som har fortsatt med insatser av Brandskyddslaget på Mvindeni Primary School involverar nu samtliga bolag i koncernen och även våra externa styrelseledamöter. I år har vi också börjat...

Vi fortsätter vår satsning i Kenya

Sedan flera år är Brandskyddslaget engagerade i och medfinansiärer till Mvendeni Primary School, belägen söder om Mombasa i sydöstra Kenya. Skolområdet har under åren utvecklats genom renoveringar, utbyggnader och uppförande av två nya skolhus med datorsalar. Det är...

Rapport från Mvendeni Primary School i Kenya

Under slutet av november besöktes Mvendeni Primary School av Brandskyddslagets styrelseordförande Bo Granqvist. Syftet var att följa upp hur olika projekt utvecklats och se vilka utmaningar och behov som skolan står inför. Besöket har nu resulterat i att...

Brandskyddslaget finansierar skola i Kenya

Sedan några år är Brandskyddslaget medfinansiärer till en skola i Kenya. På kort tid har skolan byggts ut och moderniserats. Företagets engagemang är långsiktigt, och i början av 2014 står ytterligare ett skolhus med datorrum färdigt. Strax söder om Mombasa ligger...

Brandskyddslagets skola i Kenya

Vid Brandskyddslagets bolagsstämma i april i år beslöt alla ägare (dvs merparten av alla medarbetare) att företaget skulle sponsra en ny skolbyggnad i Kenya. Uppslaget till sponsringen kom från vår styrelseordförande Bo Granqvist som sedan 2002 själv sponsrat skolan...

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Välkommen som prenumerant!

Share This