Årets tema för Musikhjälpen är ”Alla har rätt att funka olika” och fokuserar på att hjälpa personer med funktionsnedsättningar i fattiga länder.

Vi tycker naturligtvis att detta är ett bra och viktigt tema där vi, förutom att bidra med pengar till insamlingen, även vill rikta blickarna mot att ökad tillgänglighet i sin tur kräver ökad frångänglighet för att alla ska ha samma möjligheter att utrymma vid exempelvis en brand. Detta är ett område som fallit i skymundan och där många länder ligger efter. Även i Sverige ligger vi på efterkälken och det krävs mer för att man på riktigt ska kunna påstå att alla har samma rätt till utrymning.

Vi på Brandskyddslaget har tillsammans med Lunds Tekniska Högskola (passande, eftersom att Musikhjälpen i år har sin bas i Lund) utfört mycket forskning på detta ämne och kommer under Musikhjälpens framfart att presentera hur vi ser på problemet idag samt vad vi tror behöver göras för att nå hela vägen fram.

Stöd bössan samt håll utkik efter vår nästa artikel i ämnet som kommer i anslutning till att Musikhjälpen drar igång den 10 december.

Kontakt

Axel Mossberg
08-588 188 35
Skicka e-post

Kristin Andrée
08-588 188 gg
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete