I april och maj arrangerar vi återigen en serie frukostföreläsningar i Stockholm.

Tre fredagar bjuder vi in till intressanta föreläsningar som handlar om Gröna tak, Träbyggnader respektive Brandskydd under byggtid. Det första tillfället, den 13 april, handlar om Gröna tak.

Inbjudan med mer information samt anmälningsformulär finns här.