Efterfrågan på våra tjänster ökar, vilket innebär att vi behöver förstärka vår laguppställning i Stockholm på flera positioner.

Vi söker både dig som är nyutexaminerad och dig som har arbetat något år i rollen som brandskyddskonsult och har erfarenhet som uppdragsledare.

Du hittar annonserna och söker tjänsterna på vår karriärsida.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete