Efterfrågan på våra tjänster ökar, vilket innebär att vi behöver förstärka vår laguppställning i Stockholm på flera positioner.

Vi söker både dig som är nyutexaminerad och dig som har arbetat något år i rollen som brandskyddskonsult och har erfarenhet som uppdragsledare.

Du hittar annonserna och söker tjänsterna på vår karriärsida.