Hans Johansson på Brandskyddslaget har skrivit en artikel om Brandskydd under byggtid (BUB) som publicerats i Husbyggaren nr. 2 2024. Läs om vad som är viktigt att tänka på under en byggprocess för att undvika brand under byggtiden.

Du hittar artikeln här: https://www.husbyggaren.se/brandskydd-under-byggtiden/

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete