Återbruk har aldrig varit så hett som nu. I och med pandemin har frågeställningar runt hur vi kan ta befintlig byggnad och byta verksamhet ökat drastiskt.

Ett tydligt exempel på att byta verksamhet är Stockholmsmässan som ändrades till ett fältsjukhus på 14 dagar. En publik samlingslokal ändrades till vårdlokal och 18 av Brandskyddslagets medarbetare var delaktiga i projektet som skulle rädda liv. Läs mer om vårt arbete i fältsjukhuset här.
Omvandlingen av Stockholmsmässan var bara början på möjligheter som dykt upp sedan pandemin startade. Exempelvis har Globen blivit ett sportcenter och man ser över möjligheter att omvandla bland annat kontor till bostäder.

Eftersom olika verksamheter kan ha helt olika krav vad gäller brandskydd så har vi arbetat mycket med att undersöka ytterligare möjligheter, nämligen att återbruka brandskyddskomponenter. Vi har startat ett samarbete med White Arkitekter som sedan innan erbjuder en tjänst som heter White ReCapture. I och med samarbetet med White, har vi möjlighet att konkretisera och säkerställa att man kan använda brandskyddstekniska komponenter i återbruk. Vi analyserar hur vi säkerställer brandsäkerheten med användning av befintlig inredning som till exempel branddörrar.

Utöver samarbetet med ReCapture så har vi på Brandskyddslaget själva påbörjat en konceptstudie inom återbruk.

 

Kontakt

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete