Axel Mossberg är ny svensk expert i standardiseringsgruppen ISO/TC 92 SC 4 – Fire Safety Engineering.

Gruppen arbetar primärt med vägledningsdokument kring metoderna för bedömning av brandrisker, både kopplat till egendom och personskydd. Mer information om arbetsgruppen hittar du här.

Axel kommer i och med detta även ingå i den svenska standardiseringsgruppen SIS/TK 181 Brandsäkerhet. I båda uppdragen representerar han Lunds Tekniska Högskola.

Kontakt

Axel Mossberg
08-588 188 35
Skicka e-post