Natten mellan den 29-30 oktober är det 25 år sedan den fruktansvärda Backabranden, kanske mer känd som diskotekbranden, ägde rum. Vi hjälpte Statens Haverikommission att utreda hur detta kunde gå till.

Det var den 29 oktober 1998 som Makedoniska föreningen lånade ut sin lokal till ett event på Backaplan i Göteborg. Normalt sätt användes föreningens lokal till att umgås och spela schack och var inte uppbyggd för att användas som festlokal. Således kan tabloidernas smeknamn ”Diskotekbranden” vara missvisande.
Lokalen som var godkänd för ett personantal på 150, fylldes denna kväll av nästan 375 ungdomar och unga vuxna. Utöver att lokalen översteg det tillåtna personantalet rejält, så stod det cirka två ton stolar och bord staplade i trapphuset till lokalens ena nödutgång.

Branden som startade i trapphuset där möblerna förvarades, tog 63 unga liv och skadade 200 personer varav 50 st allvarligt. Vi sörjer med alla som var på plats och med alla anhöriga och vi vill minnas de offer som inte fick dansa vidare i livet.

Samarbete mellan Statens haverikommission och Brandskyddslaget

När branden blev känd för Haverikommissionen blev Brandskyddslaget snabbt kontaktade för att börja utreda brandförloppet och utrymningsförloppet. Utredningen pågick länge med mängder av beräkningar, utredning av utrymningstid och rökfyllnad, gjorde brandbelastning och mycket mer. Vi samarbetade med MTO och intervjuade ca 20 ungdomar, som var med i branden, för att få en tydligare bild av förloppet.
Vi var även med och planerade en rekonstruktion av lokalen. RISE byggde upp modellen där man sedan simulerade branden för att få ytterligare förståelse för brand- och utrymningsförloppet.

Efter utredningen uppmanade man Boverket att överväga om metoderna för dimensionering av utrymningsvägar bör förnyas och om krav på automatiska brandlarmsanläggningar i samlingslokaler ska införas.

 

Manifestation anordnas av B.O.A (Brandoffrens Anhörig Förening)

BOA Göteborg, föreningen som bildades efter diskoteksbranden 1998 och Göteborgs Stad arrangerar, tillsammans med andra organisationer och grupper, en manifestation för att bland annat hedra och minnas de som tragiskt omkom i branden. Mer information om manifestationen hittar du här.

Illustration: Mikel Nilsson

 

Kontaktpersoner


Staffan Bengtsson
08-588 188 53
Skicka e-post

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete