Den 28-29 november håller stålbyggnadsinstitutet en digital utbildning om Hattbalkar.
I utbildningen går dom igenom hur konstruktören kan tänka kring utformningen av ett stomsystem med denna typ av balkar, viktiga aspekter i brandlastfall. Vidare hanteras dimensioneringen av hattbalkar med beräkningsexempel.

Under utbildninges första dag, 28 november, kommer vår medgrundare och medarbetare Jörgen Thor att prata om Bärförmåga i brandlastfallet.
Han kommer bland annat gå igenom:

  • Allmänt om brandpåverkan på konstruktioner
  • Krav på brandteknisk klass på bjälklagsbalkar i flervåningsbyggnader
  • Laster vid lastfallet brand samt bärförmåga vid förhöjda temperaturer
  • Beräkning av uppkomna ståltemperaturer vid brand baserat på en konstruktions sektionsfaktor F/A
  • Speciella temperaturförutsättningar för HSQ balkar
  • Hattbalkar av samverkanstyp

 

Körschema för utbildningen:

28 november kl. 08:30 – 10:30: Introduktion och stomsystemsutformning
Thomas Axelsson, BTA-project

28 november kl. 10:30 – 12:00: Bärförmåga i brandlastfallet
Jörgen Thor, Brandskyddslaget

29 november kl. 09:00 – 12:00: Dimensionering av hattbalkar
Ove Lagerqvist, ProDevelopment

 

Mer information om kursen hittar du här.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete