SAK3 – certifierade tjänster

Behöver du en certifierad sakkunnig inom brandskydd, SAK3?
Det händer att byggnadsnämnden anser att byggherrens egenkontroll inte räcker till, att byggnaden är komplicerad eller att det av någon annan anledning finns anledning att kontrollera utförande lite extra. Byggnadsnämnden kan då begära granskning av en certifierad sakkunnig. Denne kontrollerar då att byggherren uppfyller bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand. I dessa situationer behövs en certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3) och då kan du vända dig till oss. Vi har flera konsulter som är certifierade på flera kontor.

Kontaktperson

Brandskydd och utrymning

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This