SAK3 – certifierade tjänster

Behöver du en certifierad sakkunnig inom brandskydd, SAK3?
Det händer att byggnadsnämnden anser att byggherrens egenkontroll inte räcker till, att byggnaden är komplicerad eller att det av någon annan anledning finns anledning att kontrollera utförande lite extra. Byggnadsnämnden kan då begära granskning av en certifierad sakkunnig. Denne kontrollerar då att byggherren uppfyller bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand. I dessa situationer behövs en certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3) och då kan du vända dig till oss. Vi har flera konsulter som är certifierade på flera kontor.

Kontaktperson

Brandskydd och utrymning
Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This