BESS – Battery energy storage system. Som en del i omställningen till ett mer hållbart samhälle ökar behovet av energilagring. Detta bidrar till nya frågeställningar gällande brandskydd.
Inom BESS (battery energy storage system) kan stora omfattande mängder energi lagras för att användas vid senare tillfälle. Storskaliga anläggningar för energilagring utgörs ofta av en eller flertalet containrar eller skåp innehållande batterier.

Stockholm Exergi arbetar med att etablera storskaliga batteriparker med container- eller skåplösning. Brandskyddslaget medverkar i projektet och genomför en riskutredning. Vidare hjälper Brandskyddslaget till att ta fram kravställning för aktiva system, utreda behov av skyddsavstånd samt släckvattenhantering.

 

Kontaktperson

Emil Persson
08-588 188 17
Skicka e-post

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete