BESS – Battery energy storage system. Som en del i omställningen till ett mer hållbart samhälle ökar behovet av energilagring. Detta bidrar till nya frågeställningar gällande brandskydd.
Inom BESS (battery energy storage system) kan stora omfattande mängder energi lagras för att användas vid senare tillfälle. Storskaliga anläggningar för energilagring utgörs ofta av en eller flertalet containrar eller skåp innehållande batterier.

Stockholm Exergi arbetar med att etablera storskaliga batteriparker med container- eller skåplösning. Brandskyddslaget medverkar i projektet och genomför en riskutredning. Vidare hjälper Brandskyddslaget till att ta fram kravställning för aktiva system, utreda behov av skyddsavstånd samt släckvattenhantering.