Den 5e mars 2021 började en bil att brinna i Norrtullstunneln. Alla infarter till tunneln stängdes ned och räddningstjänsten skickade två brandbilar till platsen.

Pär Johansson, presstalesperson för räddningstjänsten mitt menar att det inte var någon risk för branden att sprida sig, tack vare det BrandBekämpningsSystem (BBS) som aktiverades. Systemet i Norra Länken är utvecklat av Brandskyddslaget i uppdrag åt Trafikverket med samarbete med bland annat RISE, Tyco och Alvenius. Vi är så stolta och glada över att det arbete våra medarbetare lagt ned, fungerade så väl under skarpt läge.

På senare år har sprinkler i tunnlar blivit alltmer aktuella. Det har numera blivit norm att det skall installeras från tidigare uppmaning att utesluta dem. Brandskyddslaget har sedan 2009 haft ett aktivt samarbete med statliga Trafikverket. Vi har tillsammans med samarbetspartners utvecklat en särskild lösning för brandbekämpning i tunnlar. Resultatet blev Brandbekämpningssystem (BBS). Brandskyddslagets lösning innebär även ett effektivare system än de lösningar som tidigare fanns för sprinklerskydd i trafiktunnlar.

BBS används i samtliga tunnlar som vi har projekterat i Norra länken (Stockholm), Tvärförbindelse Södertörn (Stockholm), Götatunneln (Göteborg) samt Förbifart Stockholm och Tingstadstunneln (Göteborg) som fortfarande är under projektering.

Vill du veta mer om hur Brandskyddslagets arbetar med sprinkler? Läs mer här.