Branden, som startade i en elektrifierad säng/kista avsedd för föreställningen Dracula, släcktes snabbt av 2 sprinkler. Dessa var placerade ca 7m upp på undersidan av scengolvet utfört av trä. I närheten av initialbranden fanns brännbar rekvisita i stor omfattning. I ett sidorum fanns ännu större mängder med rekvisita utförda av cellplast.
Brandlarmet aktiverades 03.32 på natten i ett angränsande rum. Sprinklern ovanför den elektriska sängen/kistan utlöste och hade släckt branden när räddningstjänsten anlände 03.40. Personal från SFV, Statens Fastighetsverk, kom några minuter senare till platsen. Man kan bedöma att det kommit ut ca 5-6 m3 vatten.
Branden hade inte spridit sig utanför startföremålet och orsakade endast mindre röklukt i salongen bland annat beroende av att järnridån på scenen var neddragen som vanligt på nätterna. Röken vädrades ut med hjälp av brandgasfläktar i toppen av scenhuset. Endast en föreställning behövde ställas in.
Hade inte sprinklern fungerat eller inte funnits så hade förmodligen flammorna nått det brännbara taket inom 10 minuter, antänt detta och mer rekvisita, som kanske lett till övertändning innan räddningstjänsten kommit fram. De hade då mött en mycket svårsläckt brand som till och med kanske spridit sig till salongen med många inställda föreställningar som följd.
Brandskyddslaget har jobbat under många år med brandskyddet på Operan, bland annat har vi drivit installation av sprinkler i den lokal det brann i. Det är inte alltid lätt att få in sprinkler i kulturbyggnader på grund utav rädsla för felutlösning.
Vi är nu inblandade i den omfattande ombyggnaden av Operan, varvid större delar ska sprinklas.

Bild: Markus Gårder
och Staffan Bengtsson

 

Kontakt

Staffan Bengtson
08-588 188 53
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete