Den 21 september utbröt en mycket uppmärksammad brand i hus 12 på Kungliga konsthögskolan, belägen bredvid Moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm. Byggnaden har sitt ursprung i början av 1800-talet.

Branden, som startade på plan 5 spred sig snabbt till vinden via fönster som sitter nära dess golv.

Kort om vindens konstruktion samt släckningsarbetet:
• Vinden var uppdelad i flera sektioner.
• På vinden var fläktrummet placerat och det låg direkt ovanför startbrandcellen.
• Vinden brann av helt och hållet och vattenskadan blev mycket stor.
• Under släckningsarbetet användes stora mängder vatten eftersom branden kröp i väggar och bjälklag

Den vänstra bilden visar hur yttertaket kollapsade på den större fotoateljén. Att stora mängder vatten användes vid släckningsarbetet ser man på fasaden i den högra bilden.

Brandskyddslaget blev tidigt involverade i arbetet via avtal med A&P Arkitektkontor (Ahrbom & Partner), vilka är husarkitekt åt Statens Fastighetsverk (SFV) på Skeppsholmen.
SFV:s statiker tillsammans med Brandskyddslaget genomförde inledningsvis en statusbedömning på konstruktionen innan polisens utredningsarbete påbörjades. Därefter har Brandskyddslaget deltagit i det fortsatta utredningsarbetet med att bl.a. titta på bakomliggande orsaker.

Vårt uppdrag omfattar förutom utredning av brandförloppet även brandskyddsprojektering av den tillfälliga undervisningslokalen som kommer användas under renoveringen.

Foto: Pia Hansen, Nationalmuseum samt Ingemar Lindahl, Brandskyddslaget

Kontakt

Ingemar Lindahl
076-946 19 12
Skicka e-post

Staffan Bengtson
08-588 188 53
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete