Brandfarlig vara 2023 ett digitalt webbinarium!

Det händer mycket inom området (både nya föreskrifter, handböcker etc.) och Brandskyddslaget försöker bredda kunskapen i samhället genom vår årliga konferens, Brandfarlig vara 2023.
Konferensen genomfördes i år som ett webinarium med över 200 deltagare från skilda sektorer som ger olika perspektiv på frågorna – verksamhetsutövare, räddningstjänster, myndigheter, konsulter m.m.

I år togs följande punkter upp i programmet:

  • Handbok och nya föreskrifter för brandfarlig vätska
  • Juristen förklarar – vad gäller när nya föreskrifter antas?
  • Tillstånd och tillsyn, olika krav eller likvärdig bedömning?
  • Hantering av risker med stora aerosollager – Erfarenheter och praktiska exempel
  • Inträffade aktuella händelser – Erfarenhetsåterkoppling
  • Förslag till skyddsavstånd för vätgasinstallationer
  • Fake ATEX Products & Certificates – How Big Is The Problem?

 

Konferensen är årligt återkommande, så håll utkik framåt sommaren när inbjudan till nästa års konferens kommer!

Mer information hittar du här.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete