Uddevalla brandstation börjar nu ta form på riktigt. På uppdrag av Serneke Sverige AB och Uddevalla Kommun har Brandskyddslaget fått förtroendet att bistå med brandskyddsprojektering samt slutkontroll.

Brandskyddslaget har arbetat med Uddevallas nya brandstation sedan hösten 2020 och huvuddel 1, brandstationen, väntas vara färdigställd under 2023. Målbilden för brandstationen är enligt Uddevalla kommuns hemsida att det ska bli en modern och komplett brandstation så att räddningstjänsten Mitt Bohuslän ska kunna fortsätta sitt arbete med att hålla Bohuslän tryggt.

Vi har under projektets gång haft ett gott samarbete med räddningstjänsten Mitt Bohuslän.
I början av 2022 har även övningsområdet tillkommit med en utbildningsbyggnad och ett övningshus för räddningspersonal.

Övningsfält intill brandstationen

Just nu tas det även fram underlag för att bygga ett övningsfält i anslutning till brandstationen. Inom området kommer en klippgård (skärmtak) att byggas för att öva exempelvis losstagning i bilar.
De planerar även ett utbildningshus innehållande lektionssal och omklädningsutrymmen. Huset kommer att användas för interna utbildningar så väl som uppdragsutbildningar.

För att kunna öva personal för olika insatser i byggnader, byggs ett tre våningar högt övningshus. Huset anpassas så att olika moment som är aktuella för en räddningsinsats kan övas under realistiska former. Släckövningar genomförs med gasol som bränsle och konstgjord rök för att svara upp mot miljökraven. Andra övningsmoment som är aktuella är till exempel angrepp på tak, brunnslivräddning, soteld och mycket mer. Vi är med och projekterar brandskyddet även här, så att övningarna kan utföras i en trygg miljö.

Illustration: Fredblad arkitekter.

Kontakt

Birger Engström
Brandingenjör
054-770 78 07
Skicka e-post