Brandskydd 2023 är en konferens som anordnas av Brandkonsultförening och Informationsbolaget varje år. Konferensen berör frågor som handlar om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd och går igenom de senaste nyheterna och informationen kring aktuella branschfrågor.
De som brukar delta i konferensen är brandkonsulter, räddningstjänster, leverantörer, myndigheter och andra branschaktörer som arbetar med förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. Utöver intressanta föreläsningar så finns montrar där företag kan ställa ut de senaste produkterna och tjänsterna i branschen.

Vi föreläser: Hur bra är utrymningsplatser i praktiken?

Under konferensen kommer Kristin Andrée från Brandskyddslaget att föreläsa. Hon kommer berätta om forskningsprojektet ”Utvärdering av befintliga utrymningsplatser” där en undersökning gjorts av hur utrymningsplatser utformats utifrån gällande krav. Syftet har varit att kartlägga hur utrymningsplatser fungerar sett från användarens perspektiv.

Kristin avlade 2018 en licentiatexamen vid avdelningen Brandteknik på LTH med titeln Utrymningshissar och utrymningsplatser utifrån de utrymmandes perspektiv. På Brandskyddslaget arbetar hon som konsult med brandskyddsprojektering och utrymningslösningar för personer med nedsatt rörelseförmåga (frångänglighet).

Mer information om eventet och anmälan hittar du här: brandskydd2023.se

Ses vi där?