Allmän beskrivning av utbildningen
Utbildningen ger deltagaren de kunskaper som är kravställda i AFS 2020:1 med fokus på tillgänglig utrymning. I AFS 2020:1 är krav med avseende på tillgänglig utrymning höjda gentemot i föregående version av AFS:en och det finns en del tolkningsmöjligheter som gör kravbilden svårläst. I flera fall skiljer sig kravnivåerna mot BBR. Utbildningen avser gå igenom och belysa de olika kravnivåerna som ställs beroende på vilken typ av ändring som sker samt ge konkreta exempel på hur tillgänglig utrymning kan lösas i ett antal olika fall. Utbildningen utgår från den vägledning som Sveriges Brandkonsultförening har tagit fram – BRA:s vägledning avseende AFS 2020:1 –  som varit på remiss mot Arbetsmiljöverket. Medarbetare från Brandskyddslaget var del av arbetsgruppen som tog fram vägledningen. Utbildningen genomförs på plats hos kunden (vi följer dock Folkhälsomyndighetens rekommendationer) eller via Teams.

Utbildningens mål
Ge deltagaren kunskap om kravnivåer i AFS 2020:1 kopplat till tillgänglig utrymning.

Utbildningens längd
2 timmar.

Målgrupp
Arkitekter, projektledare, byggentreprenörer, brandprojektörer.

Innehåll

  • Inledning och bakgrund
  • Regelstruktur
  • Genomgång brandparagrafer
  • Vägledande exempel
  • Skillnader mot BBR
  • Exempel efter verksamhetsklasser
  • Kravnivå i befintliga lokaler

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This