Brandskydd i höga trähus. Under hösten 2015 påbörjades projektet Tall Timber Building – Concept studies. Det är ett projekt som handlar om att undersöka möjligheten att bygga höga träbyggnader (över 20 våningar) som är både säkra och kostnadseffektiva. Det finansieras av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) och leds av RISE Samhällsbyggnad – Träbyggande och boende.

Brandskydd i höga trähus

Syftet med projektet är att ta fram praktiskt genomförbara lösningar för att kunna bygga höga träbyggnader enligt gällande regelverk och att identifiera områden och processer som behöver studeras mer ingående.

Som en del av projektet har nu ett tillämpningsstöd för brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader i trä tagits fram. Tillämpningsstödet, i form av en rapport finansierad av SBUF, har tagits fram av Brandskyddslaget tillsammans med Briab. Här lyfter vi vilka risker och parametrar som är viktiga att beakta för att säkerställa att byggnaden får ett bra brandskydd. Du kan antingen läsa hela rapporten eller en sammanfattning av densamma.

Bild: CF Möller

 

Lär mer om våra tjänster inom brandskydd av trähus HÄR.

 

Kontaktpersoner


Lisa Broberg
08-588 188 40
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete