Brandskydd och riskhantering Uppsala. Brandskyddslaget har öppnar kontor i Uppsala och erbjuder nu vårt fulla tjänstutbud till Uppsala med omnejd.

Brandskyddslagets kontor i Uppsala ligger i fantastiska lokaler i Forumkvarteret som ligger i centrala Uppsala. Läget är strålande och en bra utgångspunkt för att smidigt kunna ta sig ut till våra kunder. Brandskyddslaget har sedan länge haft flera projekt och kunder verksamma i Uppsala, så det känns fantastiskt kul att komma närmare dessa kunder. Självklart ser vi också fram emot att utveckla fler kundrelationer och erbjuda Brandskyddslagets spetskompetens och kunskap inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering, på en ny geografisk marknad.

Brandskydd och riskhantering Uppsala

Behöver du hjälp med brandskydd, riskhantering eller sprinklerprojektering, tveka inte att höra av dig till oss, så hjälper vi dig!
Brandskyddslaget är ett av Sveriges största renodlade brandkonsultföretag där vi arbetar med brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering. Vi strävar dagligen mot att vara ledande inom forskning och utveckling för att alltid kunna ta fram de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för våra kunder.

Du som väljer Brandskyddslaget får en partner som bara har fokus på – och därmed aldrig kompromissar med – brandskydd och riskhantering. Att vi endast arbetar med brandskydd och riskhantering innebär också att vi kan erbjuda en lång rad specialister inom vårt område, exempelvis ventilationsbrandskydd, brännbart damm och processriskanalys. Med den samlade erfarenheten och kompetensen kan vi erbjuda dig specialanpassade effektiva lösningar som spar både tid och pengar.

Brandskyddslagets tjänsteutbud hittar du här: https://brandskyddslaget.se/tjanster/

Kontakta oss om du vill veta mer!

Brandskydd och riskhantering Uppsala

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete