2016 vann LINK Arkitektur arkitekttävlingen om att få uppdraget att rita Portalen. Redan i tävlingen var Brandskyddslaget med och projekterade brandskyddet av byggnaden som LINK Arkitektur ritade.

I Norra Djurgårdsstaden utvecklar Bonnier Fastigheter projektet Portalen. Portalen är ett mycket spännande projektet med stort hållbarhetsfokus, som nu är på väg att realiseras med planerad byggstart under 2023. Vi har tillsammans med Bonnier, projekteringsgruppen och totalentreprenören Zengun jobbat fram det som nu ska bli Portalen i Södra Värtan.

Högt hållbarhetsfokusBrand och sprinkler i Portalen

En stor del av projektet har varit Bonnier Fastigheters stora hållbarhetsfokus. Vi har arbetat aktivt med att brandskyddslösningar inte ska påverka hållbarhetsmålen negativt samtidigt som att lösningarna måste vara smarta och kostnadseffektiva.
Vi har med analytisk dimensionering maximerat byggnadens flexibilitet utan att tumma på säkerheten eller stadens högt ställda miljökrav.

Skyddslösningar med fläktar i drift, övertrycksättning av räddningshiss och tekniska byten med hjälp av sprinkler har verifierats analytiskt. De gröna takterrasserna, som krävs för att klara grönytefaktor, är också en del av hållbarhetsmålet. Därför har vi även där gjort analytisk dimensionering för att möjliggöra gröna tak med högre växtlighet. Brandskyddslaget också har ett stort hållbarhetsfokus vilket gör det extra kul och spännande att arbeta med komplexa projekt som Portalen, där stad och byggherre satsar på hållbarhet och bidrar till ett mer långsiktigt byggande.

17 000 kvm och 13 våningar högt

Portalen blir, med sina 17 000 kvadratmeter och 13 våningar ovan mark, den nya entrén till Värtahamnen. Entréplanet kommer innehålla verksamheter och restauranger samt gemensamma mötesplatsytor för Bonnier Fastigheters hyresgäster.

På taklandskapet får hyresgästerna tillgång till gröna rum för såväl möten som sociala aktiviteter. Därtill har Stockholms stad specifikt utformade hållbarhetskrav för stadsdelen och inomhusmiljön ska följa Miljöbyggnad Guld.

 

I projektet har vi bland annat gjort brandskyddsbeskrivning, sprinklerprojektering, arbetat med brandskydd under byggtid, heta arbeten, ventilationsbrandskydd, gröna tak och solpaneler.

Tack till Link Arkitektur, Bonnier Fastigheter och Zengun för förtroendet att arbeta med Portalen.

 

Kontakt

Simon Israelsson
08-588 188 36
Skicka e-post

 

Bilder: https://www.portalenvärtahamnen.se/bildgalleri/

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete