Brandskydd och utrymning

Rätt brandskydd är det bästa sättet att minimera skador på personer och byggnader. Brandskyddet ska vara anpassat utifrån dina behov, fungera optimalt och organisationen ska ha rätt kunskap och förståelse. Vi hjälper dig med specialanpassade effektiva brandskyddslösningar som spar både tid och pengar.
Den största delen av vår verksamhet innebär projektering av brandskydd enligt Boverkets Byggregler (BBR). Vi hjälper våra kunder med projektering vid såväl nybyggnad, ombyggnad samt tillbyggnader.

Vi lyssnar, hjälper och arbetar tillsammans med våra kunder för att med all vår samlade specialistkunskap och erfarenhet hitta den bästa lösningen. Oavsett om det handlar om förenklad eller analytisk dimensionering så ska du som kund alltid känna dig nöjd och kunna vara säker på att rätt brandskydd är på rätt plats.

Brandskyddsinventering

En brandskyddsinventering innebär att vi inventerar brandskyddet i en befintlig byggnad och verksamhet och sedan kommer med förslag på åtgärder. Det kan vara inför en försäljning, investering, ombyggnad eller utveckling av en fastighet.

Brandskyddsprojektering

Vi hjälper dig med brandskyddsteknisk projektering och rådgivning under alla skeden i ditt projekt. Vi är vana att arbeta med olika typer av beställare och projektstorlekar, och utifrån dina behov kan vi bidra med exempelvis förstudie, brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation, brandskyddsritningar eller brandskyddsinventering.

Analytisk dimensionering

Vi har lång erfarenhet av analytisk dimensionering av brandskydd och har arbetat i många stora och komplexa projekt genom åren. För att på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet tillmötesgå dina önskemål om byggnadens utformning och användning genomför vi bland annat utrymningsdimensionering, avancerade brandgasfyllnadsberäkningar och strålningsberäkningar.

Ventilationsbrandskydd

Brand och brandgaser kan snabbt spridas via ventilationssystem i en byggnad. Vi har stor erfarenhet inom ventilationsbrandskydd och hjälper dig att utreda och optimera skyddet på bästa sätt ur både säkerhets- och kostnadssynpunkt.

Brandskyddsteknisk dimensionering av bärande konstruktioner

Genom att utföra dimensionering med beräkningar istället för att använda schabloner kan man optimera brandskyddet för den bärande stommen. Att inte använda onödigt mycket brandskydd innebär både stora kostnadsbesparingar och är positivt för miljön. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för alla typer av konstruktioner.

Glaskonstruktioner

Möjligheterna med glas är många, men ofta innebär det också krav på brandskyddsklassat glas som medför stora kostnader. Vi hjälper dig att utnyttja glasens olika brandtekniska egenskaper på bästa sätt så att lösningen blir kostnadseffektiv samtidigt som den arkitektoniska friheten fortfarande finns kvar.

Brandskydd under byggtid

Det är viktigt att skapa en trygg arbetsplats även under byggtiden då brandskyddet ännu inte är färdigställt. Vi hjälper er att ta fram styrande dokument/kravställning för arbetsplatsen utifrån gällande lagar. Vi hjälper även till med uppföljning, kontroller och rådgivning.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Alla fastighetsägare och verksamheter ska enligt Lagen om Skydd mot olyckor bedriva ett brandskyddsarbete. Vi stödjer er i detta arbete genom att bland annat inventera befintliga byggnaders brandskydd, göra riskbedömningar, upprätta brandskyddsskisser, ta fram åtgärdsplaner och utbilda personal.

Utförandekontroller och upprättande av underlag för slutintyg

Inför att en byggnad eller lokal ska tas i drift ska en brandskyddsdokumentation vara framtagen. Den beskriver och bekräftar att brandskyddet är korrekt utformat enligt aktuellt bygglov. Vi kan hjälpa er att ta fram kontrolldokument som beskriver vilka kontroller som måste göras innan byggnaden får tas i drift.

Drift- och underhållsplaner för brandskyddet

Vi tar fram en objektsspecifik plan för hur ofta du ska kontrollera system och komponenter som tillhör brandskyddet. Vi hjälper dig också med förslag på hur du ska kontrollera dessa. Du kan även ta hjälp av vårt systerföretag Brandtec som arbetar med implementering av planen i din organisation samt utbildning av personal.

SAK 3 – certifierade sakkunniga inom brandskydd

Det händer att byggnadsnämnden anser att byggherrens egenkontroll inte räcker till. Byggnadsnämnden kan då begära granskning av en certifierad sakkunnig. Denne kontrollerar då att byggherren uppfyller bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand. I dessa situationer behövs en certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3) och då kan du vända dig till oss.

Brandskydd och utrymning

Kontaktpersoner

Björn Andersson
Björn Andersson
Gruppchef Stockholm
08-588 188 75
Skicka e-post

Karl Harrysson
Karl Harrysson
Gruppchef Stockholm
08-588 188 63
Skicka e-post

Henrik Alling
Henrik Alling
Gruppchef Karlstad, SAK 3
054-770 78 01
Skicka e-post

Kristoffer Rindhoff
Kristoffer Rindhoff
Gruppchef Örebro, SAK 3
019-764 93 62
Skicka e-post

Lars Hellman
Lars Hellman
Gruppchef Falun, Gävle
023-776 66 15
Skicka e-post

Maya Stål Söndergaard
Maya Stål Söndergaard
Gruppchef Malmö
040-655 48 82
Skicka e-post

Markus Sandvik
Markus Sandvik
Gruppchef Östersund
063-660 09 41
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This