Brandskyddslaget har tillsammans med Briab erbjudits att dela på genomförandet av projekt 89 för IPS, Intressentföreningen för processäkerhet.

Projektet syftar till att sprida kunskaper om praktiskt tillämpning av delar ur ATEX-regelverken. Detta ska ske genom att flera skrifter och handledningar tas fram inom området tillsammans med kurser i klassning av explosiv atmosfär.

ATEX är en förkortning av det franska uttrycket ATmosphères EXplosibles som översätts till svenska Explosiv Atmosfär. Grunden är två gemensamma direktiv från EU som implementerats i Svensk lagstiftning och där stor vikt ska läggas på arbetstagares hälsa och säkerhet.

Brandskyddslaget arbetar vi dagligen med både frågor och utbildningar inom ATEX-området. Dessutom har vi lång erfarenhet kring explosiv atmosfär som kopplas både till brandfarliga varor och brännbart damm. Vi ser fram emot att dela med oss av vår samlade kunskap inom området.

Kontakt

Pierre Wahlqvist
010-177 73 26
pierre.wahlqvist@bsl.se

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete