Sedan några år är Brandskyddslaget medfinansiärer till en skola i Kenya. På kort tid har skolan byggts ut och moderniserats. Företagets engagemang är långsiktigt, och i början av 2014 står ytterligare ett skolhus med datorrum färdigt.

Strax söder om Mombasa ligger Mvendeni Primary School. Här har Brandskyddslaget sedan 2009 varit medfinansiärer till utbyggnad, renovering och uppförande av två nya skolhus med datorsalar.

– Vi har haft många engagemang genom åren och lagt pengar på olika saker, men här kände vi att vi ville vara med ett längre tag. Att bidra till utvecklingen av skolan är för oss att ta ansvar, nu när vi kan, säger Martin Olander, vd på Brandskyddslaget.

Företagets val att stötta Mvendeni Primary School kom av Bo Granqvists, styrelseordförande i Brandskyddslaget, privata satsning på skolan. Under en resa i landet början av 2000-talet hade han blivit bekant med en kenyansk familj. Deras barn gick i skolan, vars lärare välkomnade Bo att komma dit och undervisa. På den tiden var byggnaderna i miserabelt skick.

– Trots alla besvärligheter jag såg, möttes jag av otroligt glada, aktiva barn och ungdomar, duktiga i engelska. Så med det gensvar jag fick av lärare och elever kände jag att här fanns en uppgift att bygga vidare på.

I dag är skolan en centralpunkt i regionen och ligger i toppskiktet av landets studieresultat.

Brandskyddslaget fortsätter sitt arbete för Mvendeni Primary School, närmast med att färdigställa ännu ett skolhus med datorsal. Och kanske vänder nu företaget blicken mot ytterligare en intressant insats i Kenya, om Bo Granqvist får som han vill …

Intresserad att läsa mer om vårt engagemang och skolan i Kenya? Lena Gylfe har skrivit en artikel som du hittar här.

Kontakt

Martin Olander
08-588 188 57
Skicka e-post

Bo Granqvist
070-565 21 37
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete