Brandskyddslaget går ihop med BrandTec och Process Safety Group

– Nu blir vi starkare än någonsin!

 

Brandskyddslaget ingår i en koncern om fyra bolag. Idag är det officiellt att tre av bolagen går samman. Brandskyddslaget, BrandTec och Process Safety Group går ihop och kommer erbjuda fler tjänster och mer kompetens inom samma bolag.
I över sex år har vi arbetat sida vid sida med våra tre systerbolag. Samverkan har alltid varit en viktig grund för oss i syfte att kunna erbjuda våra kunder den kompetens som efterfrågas. Nu tar vi vår samverkan ytterligare ett steg längre och går ihop till ett bolag.
Brandskyddslaget har alltid haft ett nära samarbete med de andra bolagen inom koncernen, men den senaste tiden har en sammanslagning känts mer och mer aktuell. I tider då effektivitet har högt värde för beställare så kommer en sammanslagning lägligt. Vår målsättning är att förenkla för befintliga kunder, öka tillgängligheten av fler tjänster och effektivisera samarbetet mellan våra medarbetare.

”Laget har alltid stått i fokus sedan starten 1989. Experter på olika områden som samverkar med varandra för att lösa kundernas problem har från start varit en framgångsfaktor för oss. Vi har alltid haft ett nära samarbete med våra specialiserade och kompetenta systerbolag men nu tar vi ett steg till för att underlätta samarbetet än mer och ta bort de små hinder som ändå finns mellan olika företag. Fortsatt välkomna till ett ännu bättre och starkare Brandskyddslaget.” – Martin Olander, VD på Brandskyddslaget.

Lanserar ny logga

I samband med sammanslagningen passar vi även på att uppdatera vår logga. Brandskyddslagets logga har stått vid vår sida sedan 1989 då Brandskyddslaget grundades. Loggan är, och har alltid varit, välkänd i branschen och det kan kännas lite sorgligt att lämna den. Men då vi i och med sammanslagningen inte enbart erbjuder tjänster inom brand, utan även inom industri, så tycker vi även att en ny logga kommer lägligt. Vi har länge kallats ”BSL” internt, vilket är en förkortning av Brandskyddslaget, så därför kommer ”BSL” stå som grund för vår nya logga.

Vi växer och blir starkare, men våra värderingar är desamma som tidigare. Vi är ett professionellt teknikkonsultföretag som inte är rädda för att utmana gränserna inom våra kunskapsområden. Då vi inte längre uteslutande erbjuder tjänster inom brand, utan har breddat vårt tjänsteutbud, så var det dags att förnya loggan för att inkludera samtliga tjänsteområden.”, menar Björn Andersson, Marknadschef på Brandskyddslaget.

Den nya loggan skall visa på att vi går ett steg längre inom företaget men ändå signalera att vi fortfarande erbjuder samma tjänster och är samma trygga Brandskyddslaget som alltid sätter människan i första rummet. Därför har vi valt att behålla en röd färg och använt oss av ett snarlikt typsnitt som tidigare. Vi har kvar ”Brandskyddslaget” i loggan, men tonat ner det och låtit BSL ta större plats.

 

Kontaktperson
Martin Olander, VD Brandskyddslaget
08-588 188 00
martin.olander@brandskyddslaget.se

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete