Brandskyddslaget öppnar intern utvecklingsfond. Vårat mål är att alltid kunna erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder. Då vi lever i en ständigt föränderlig värld, betyder detta att vi alltid måste fortsätta utvecklas och hitta nya vägar för att uppnå det bästa resultatet.

Och visst kan vi hänga med utvecklingen. Men vi nöjer oss inte riktigt med det, vi vill ligga i framkant. Vi vill vara med och bidra till utvecklingen av branschen. Det är anledningen till att vi har många pågående projekt inom forskning och utveckling och att vi stödjer organisationer som BrandForsk. Nu har vi även öppnat en intern utvecklingsfond.

Intern utvecklingsfond ska uppmuntra forskning och utveckling

I början av 2022 öppnade vi en utvecklingsfond som ska skapa förutsättningar för innovation och utveckling av spännande nya idéer för medarbetarna. Vi vill fortsätta att medverka till kunskapsutveckling inom branschen och därmed också kunna öka förmågan att lösa våra kunders nuvarande och framtida utmaningar.

”Vi har redan godkänt fyra ansökningar, vilket känns mycket spännande och kul.”

Brandskyddslagets medarbetare har möjlighet att söka finansiering till forskningsprojekt de vill genomföra. ”Vi har redan godkänt fyra ansökningar, vilket känns mycket spännande och kul. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingsresan och att tillämpa ny kunskap i våra projekt”, säger Johan Lundin, FoU-chef på Brandskyddslaget.

 

Kontaktperson

Johan Lundin

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
08-588 188 25
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete