Brandskyddslaget engagerar sig i BIV-dagarna 2024 för att bidra till diskussioner och kunskapsutbyte inom branschen. Evenemanget, organiserat av SFPE Sverige, är en viktig plattform där experter samlas för att utforska nya rön och framsteg inom brandteknik och säkerhet.

 

BIM-projekteringens hållbarhetspotential

Årets BIV-dagar bjuder på ett varierat program där Brandskyddslaget är med i flera delar. Matilda Weyler, Brandskyddslagets BIM-strateg, kommer att kasta ljus över de spännande möjligheterna som projektering i Building Information Modeling (BIM) erbjuder. Under sin presentation fokuserar Matilda på hur BIM-projektering inte bara förbättrar effektiviteten och noggrannheten i brandskyddsåtgärder, utan även kan vara en betydande roll i kundens hållbarhetsmål.

Ny forskning om utrymning genom inåtgående dörrar

Under evenemanget kommer även Alexander Elias och Martin Forssberg på Brandskyddslaget ta scenen för att presentera resultaten från sin senaste forskningsstudie. Deras studie, ”Utrymning genom inåtgående dörrar”, tittar på och lyfter fram möjligheter för ökat personantal i byggnader med inåtgående dörrar för utrymning. Genom att dela insikter och erfarenheter från deras forskning, bidrar de till en djupare förståelse för utmaningarna och möjligheterna med utrymning genom inåtgående dörrar.

Engagemang i BIV-arbetsgrupper för ökad branschkunskap

Utöver våra medarbetare som presenterar under dagen, har vi även varit medverkat i två olika arbetsgrupper hos BIV. Hans Johansson på Brandskyddslaget har varit med i den ena arbetsgruppen som tagit fram nytt tillämpningsstöd och kunskapssammanställning avseende trähus. Arbetet avgränsas till del B som utgörs av ett stöd för tillämpning avseende kontroll av utförande och brandskydd under byggtid i trähus. I den andra arbetsgruppen har Markus Nilsson på Brandskyddslaget varit med och uppdaterat BIV:s tillämpningsstöd för CFD-beräkningar med FDS. Även vår kollega Johan Nilsen är med i referensgrupp gällande CFD-beräkningar med FDS. De nya tillämpningsstöden kommer presenteras under BIV-dagarna.

Vår medarbetare Maya Stål Söndergaard sitter med i styrelsen för BIV och kommer moderera delar av konferensen.

BIV-dagarna är en arena för kunskapsdelning och nätverkande inom branschen. Genom att samla experter och branschkollegor skapar evenemanget en plattform för att främja innovation och förbättringar inom brandteknik och säkerhet.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete