Brandskyddslaget har fått ytterligare förstärkning av Jakob Kullmann och Oskar Isaksson.

Jakob Kullmann och Oskar Isaksson är nyutexaminerade brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering från Lunds Tekniska Högskola. Under hösten 2019 skrev de tillsammans sitt examensarbete som är en del av förstudien till ett forskningsprojekt som Johan Ingvarson på Brandskyddslagets systerbolag, PS Group, är involverad i. Erik Hall Midholm på Brandskyddslaget var Jakob och Oskars externa handledare. Arbetet undersökte huruvida ett införande av nationella acceptanskriterier inom riskvärdering i den fysiska planeringen är möjlig.

Nu är de båda anställda av Brandskyddslaget där Jakob arbetar på kontoret i Stockholm och Oskar på kontoret i Malmö. Jakobs huvudsakliga arbetsuppgifter är brandskyddsprojektering vid om- och nybyggnationer med hjälp av såväl förenklad som analytisk dimensionering. Oskars arbetsuppgifter består av brandskyddsprojektering vid om- och nybyggnationer samt arbete med brandfarliga varor och brännbart damm tillsammans med PS Group.

Som fler andra kollegor, började Jakob och Oskars karriär på Brandskyddslaget som deltagare i vårt studentprogram, BSL Student. BSL Student är ett unikt program som Brandskyddslaget tagit fram för att ge studenter möjlighet att prova på rollen som brand- och riskkonsult redan under studietiden. BSL Student introduceras med sommarpraktik som sedan kan övergå till timanställning på något av vår sju kontor. När Jakob och Oskar tog examen blev de båda anställda på Brandskyddslaget.

Oskar Isaksson

Vi hälsar Jakob och Oskar varmt välkommen till Brandskyddslaget!

 

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete