Brandskyddslaget har vunnit ett rikstäckande ramavtal med Jernhusen AB. Vi är så glada över förtroendet att få stötta dem i deras högt uppsatta klimatmål som bland annat innebär att vara klimatneutrala 2045.

Björn Andersson, brandingenjör på Brandskyddslaget säger: – ”Hatten av för en ett bra anbud med bra fokus på kvalitet och kompetens. Spännande att få vara med på denna resa som nu Jernhusen gör med ett tydligt fokus på hållbarhet i alla led. För Brandskyddslaget ligger fokus samt Jernhusens affärsområden helt rätt då vi har en stor erfarenhet och kunskap inom samtliga. Dessutom både driver- och följer vi den senaste forskningen inom dessa områden.”

Kontakt

Björn Andersson
08-588 188 75
bjorn.andersson@bsl.se

 

 

 

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete