Vid Brandskyddslagets bolagsstämma i april i år beslöt alla ägare (dvs merparten av alla medarbetare) att företaget skulle sponsra en ny skolbyggnad i Kenya. Uppslaget till sponsringen kom från vår styrelseordförande Bo Granqvist som sedan 2002 själv sponsrat skolan med böcker och utrustning och dessutom agerat extralärare några gånger. I år har Bo även delsponsrat en annan skolbyggnad samt en vattenpump.

Skolbyggnaden sponsrad av Brandskyddslaget

Mvindeni Primary School ligger i ett mycket fattigt distrikt i sydöstra Kenya. Skolan är i dåligt skick och saknar t.ex. el, vatten, böcker och annat skolmaterial. Befolkningsgrupperna i området har låg ”rang” varvid skolorna inte prioriteras av myndigheterna.

Skolan är mycket gammal och byggd för ca 400 elever. Skolan har idag ca 800 elever.

Mvindeni Primary School har nu utsetts till bästa skola i regionen för andra året i rad. Engagerade lärare och bra ledning torde vara huvudförklaringarna.

Mvindeni Primary School Kenya-2

Ingången (en av två utrymningsvägar)

Brandskyddslagets skolbyggnad är försedd med skolbänkar och rymmer 60 elever. En förutsättning för vår sponsring var givetvis att det skulle finnas två utrymningsvägar vilket har hörsammats.

Byggare är en lokal byggfirma, Ndevi Construction Company, som tidigare uppfört skolbyggnader inom skolan och som också rekommenderats av hjälporganisationer som är aktiva i området.

Ett nytt klassrumshus får stor betydelse för många barn i många år framöver och givaren är alltid välkommen att besöka skolan. Brandskyddslagets medarbetare är glada över att kunna hjälpa skolbarnen och stötta skolans arbete med utbildningen av traktens barn. Allt för att genom mer kunskap kunna förbättra sin levnadssituation på egen hand.

Mvindeni Primary School Kenya-3

”Alla bänkar märks för att inte kunna flyttas runt till andra klassrum” var anledningen till den i våra ögon lite överdrivna exponeringen av vårt företagsnamn.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete