Brandskyddsprojektering av Feskekôrka. Brandskyddslaget har av Higab (Göteborgs stads fastighetsbolag) och Skeppsviken blivit utsedda att hjälpa till med brandskyddsprojektering vid den förestående omfattande ombyggnaden av Göteborgs ikonbyggnad Feskekôrka.

Feskekôrka är ritad av arkitekten Victor von Gegerfelt och invigdes år 1874 och vid invigningen fanns 40 platser för fiskförsäljare, 16 fiskbassänger och isskåp. Feskekôrka blev byggnadsminnesförklarad 2013. Vid ombyggnaden av byggnadsminnet ska man säkra byggnaden för framtiden, vårda byggnadsminnet och utveckla byggnaden för framtida verksamheter. Feskekôrka kommer också vara viktigt besöksmål.

Enligt skyddsbestämmelser ska bland annat ”alla arbeten ske med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart och ska utföras på ett sådant sätt att byggnadens kulturhistoriska värde består”. Detta innebär att alla som arbetar inom projektet kommer behöva ta bestämmelserna i bejakande när de planerar och projekterar ombyggnationen.
Feskekôrka har tidigare genomgått flera omfattande ombyggnader bland annat 1930, 1959–1963 och 1987.

Vid den pågående ombyggnaden ska bland annat ventilationen förbättras, båda balkongerna innehåller restauranger och all teknisk försörjning vara dolt förlagd och dras från teknikkällaren. I saluhallen kommer det finnas barer, restauranger och möjlighet till publika evenemang. Sen kommer självklart traditionen fortsätta med fisk- och skaldjursförsäljning i lokalerna.

I projektet är White arkitekter arkitekt och Skeppsvikens Bygg i Göteborg AB entreprenör. Brandskyddslaget har utfört brandskyddsprojekteringen.

 

Brandskyddsprojektering av Feskekôrka

De största brandskyddstekniska utmaningarna är att brandskydda det exponerade träytskiktet på ett antikvariskt godtagbart sätt; Tillgodose utrymningstrygghet för personer med rörelsenedsättning från de två balkongerna; och att tillgodose utrymningstrygghet för 600 personer genom befintliga dörröppningar.

Vad gäller ytskikt vill vi med rätt målningsbehandling ovanpå befintlig färg uppnå brandklass B-s1, d0. Genom flera brandförsök har Brandskyddslaget funnit en färgsort som uppfyller detta krav.
Genom en så kallad analytisk dimensionering kan vi påvisa att man tillfredsställande kan utrymma från balkonger med endast en trappa med hjälp av nyinstallerad brandgasventilation i hallen.

Från balkonger har vi, med analytisk dimensionering, visat att man, med frångänglighetanpassad hiss med skyddad kraftmatning, uppfyller uppställda krav vad gäller frångänglighet.
Brandskyddslaget har också tagit fram en särskild handling för brandskyddet under byggtid samt framkörningskort och insatsplan för räddningstjänsten.

 

 

Brandskyddslaget har lång erfarenhet inom kulturbyggnader. Behöver du hjälp med brandskydd i kulturbyggnad? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

 

Kontaktpersoner

Feskekörka
Staffan Bengtsson
08-588 188 53
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete