I maj brann det i cementfabriken i Slite på Gotland. Efter branden har Brandskyddslaget bistått företaget i dess interna utredning. Branden började i en lagerbyggnad för återvinningsmaterial som användes som bränsle.

Efter ett platsbesök i början av juni har arbetet huvudsakligen omfattat tänkbara orsaker till händelsen, och en utvärdering av olika ingående brandtekniska systems och byggnadskonstruktioners inverkan och betydelse i det inträffade förloppet. Med detta som grund har Brandskyddslaget lämnat redogörelser och underlag för utformningen av brandskyddet vid återuppbyggnad. 

Foto: Claes Malmqvist

Kontakt

Claes Malmqvist
054-770 78 04
Skicka e-post