I maj brann det i cementfabriken i Slite på Gotland. Efter branden har Brandskyddslaget bistått företaget i dess interna utredning. Branden började i en lagerbyggnad för återvinningsmaterial som användes som bränsle.

Efter ett platsbesök i början av juni har arbetet huvudsakligen omfattat tänkbara orsaker till händelsen, och en utvärdering av olika ingående brandtekniska systems och byggnadskonstruktioners inverkan och betydelse i det inträffade förloppet. Med detta som grund har Brandskyddslaget lämnat redogörelser och underlag för utformningen av brandskyddet vid återuppbyggnad. 

Foto: Claes Malmqvist

Kontakt

Claes Malmqvist
054-770 78 04
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete