Brandskyddslagets VD Linda Lönneberg har påbörjat föreläsningar inom en examensarbetskurs inom Samhällsbyggnad på KTH.

I detta examensarbete skall studenterna konstruera ett småhus ur alla perspektiv (arkitektur, bärande konstruktioner, energiberäkningar, installationer mm) och Linda är föreläsare samt ansvarig för installationssidan. Linda kommer att vara engagerad ca 160 h i kursen under våren och arbeta ihop med Institutionen för Byggvetenskap inom Samhällsbyggnad på KTH.

Linda säger: ”Att ha ett nära samarbete med våra tekniska högskolor är en del i vårt strategiska arbete gällande hög teknikkompetens samt en möjlighet att sprida information kring BSL till ev framtida medarbetare. Även om KTH idag inte har en specifik brandinriktning känns det viktigt att ha god kontakt med institutionerna samt att det är väldigt inspirerande att träffa morgondagens ingenjörer.” .

 

Kontakt

Linda Lönneberg
VD
Skicka e-post

 

Brandskyddslaget är Sveriges ledande brandskyddskonsulter – vi hjälper våra kunder med brandskydd, riskhantering & sprinklerprojektering.