I dagarna blev Johan Nilsen certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3).

Väldigt roligt att ännu en medarbetare på Brandskyddslaget blivit certifierad enligt SAK3. En certifierad sakkunnig inom brandskydd anlitas i de fall Byggnadsnämnden anser att byggherrens egenkontroll inte räcker till. Den certifierades uppgift är då att kontrollera att samhällets krav på säkerhet avseende brandskydd uppfylls.

Vi gratulerar Johan till certifieringen och även våra kunder som nu har ytterligare en certifierad Sakkunnig inom brandskydd att ta hjälp av.

Kontakt

Johan Nilsen
054-770 78 09
Skicka e-post