Tre medarbetare på Brandskyddslaget har under hösten blivit certifierade sakkunniga inom brandskydd (SAK 3).

Grattis till våra medarbetare Martin Forssberg, Simon Israelsson och Viktor Wahlsten som precis blivit certifierade SAK 3. Dessutom är våra två nya medarbetare i Uppsala, Erik Helamb Steen och Niclas Komét certifierade SAK 3. Det innebär att vi nu kan erbjuda totalt nio medarbetare med SAK 3-certifiering, nivå K.

En certifierad sakkunnig inom brandskydd anlitas i de fall Byggnadsnämnden anser att byggherrens egenkontroll inte räcker till. Den certifierades uppgift är då att kontrollera att samhällets krav på säkerhet avseende brandskydd uppfylls.

Läs mer om SAK 3 här.

 

Kontaktperson

Johan Andersson
Johan Andersson
08-588 188 38
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete