Den som läst mina texter över någon längre tid har måhända noterat en viss frustration, ja kanske rent av gränsande till ilska då och då. Dessa vredesyttringar kan ha varit mer eller mindre väl dolda, och stundtals omsorgsfullt inlindade, men oftast … kanske inte ändå.

Det må vara hur det vill med den saken. Krönikorna och känslosvallen är, vill jag hävda, i alla fall författade med förhoppningen om att åtminstone några dumheter kan avpolletteras, och även att några fullt möjliga tragedier kan undvikas. Om det är så är det ju bara bra, och även om inte detta resultat uppnåtts, så kan jag ändå avslöja att det i alla fall finns en samhällsnytta med det. Jag tror att jag sparar in en del pengar på det.

Som smålänning så ska man ju vara sig själv närmast i ekonomiska termer, men detta är större än så. Jag kan nu inte svära mig fri från detta mitt sydländska arv, och avslöjas ju ändå genast så fort jag öppnar munnen och försöker att just svära mig fri. Jag kan ju nämligen inte uttala ett rikssvenskt ”r” som folk, om det så gällde livet. Jag låter möjligen lika avslappnad som Sven Jerring i radio på 30-talet – som bäst.

Kort sagt – jag är från Småland, och det kan nog anas.

Nu är det inte så att detta mitt medfödda sinne för det ekonomiska enbart kommer mig till del. Tvärtom – det kommer hela samhället till del. Eftersom jag välvilligt får chansen av Brandskyddslaget att åtminstone kvartalsvis avreagera mig om saker jag tycker är mer än lovligt dumma, farliga eller okänt riskfyllda, så får jag ur mig mina aggressioner. Därmed slipper jag betala dyra samtalsterapeuter själv, och i förlängningen så undviks förhoppningsvis en del vårdkontakter med öppen psykiatri, där ni andra slipper att bidra till dessa med era skattemedel.

Dessutom kan vi gemensamt hoppas på någon liten samhällsnytta med dessa, från min sida, välmenta utfall. Därför ska jag även denna gång helt kort rasa lite över att man så lätt kan få elda upp sitt hus, när allt man ville var att värma det med sin braskamin.

Vi är inne i en visserligen rätt usel vinter, men det har trots det dykt upp en brandutredning eller två på mitt bord, vilka är ”eldstadsrelaterade”. Detta har jag skrivit om förut, så för att inte bli alltför tjatig ges här en medvetet ironisk instruktion i hur man oavsiktligt kan bli av med sitt hus och mer därtill genom en egentillverkad eldstadsrelaterad brand:

Installera en braskamin och sätt in en skorsten. Läs gärna bruksanvisningen, men skippa allt som står om hur man gör med avstånd till brännbara väggar och hur det potentiellt heta kaminröret ska gå igenom väggar och tak. Dra gärna röret nära – eller varför inte rakt igenom – brännbara material, och fyll sedan ut alla hål med brännbar isolering. Tillkalla skorstensfejaren för besiktning, men gör klart först, täck in allt och spackla och måla, så att han inte kan se hur det är gjort.

Kasta instruktionsboken och börja elda. Elda dock inte bara de föreskrivna futtiga 2-4 kilona ved per timme (normalt 3-5 vedträn). Nej, dra på ordentligt, och helst över lång tid, så att det i kaminens ruta hela tiden ser ut som på reklambilden. På så sätt kommer lågorna verkligen hela vägen upp i kaminröret så att detta överhettas med temperaturer på 700-900 °C. Sedan är det bara sätta sig ner och vänta på röklukten, kolla upp försäkringsnumret, kolla täckningen på mobilen, och i sakta mak börja slå 112.

GÖR NU INTE SÅ HÄR!

I de eldstadsrelaterade bränder jag utrett under de senaste 15 åren har detta recept upprepats. Alla ingredienser har inte alltid varit med, men oftast flera än en. Sanningen är att det räcker med bara en av dem för att man ska kunna drabbas riktigt illa. Jag är helt övertygad om att det finns ett antal ouppklarade dödsbränder i landet som har sin orsak i eldstadsrelaterade bränder av detta slag. Jag har inte utrett en enda en själv – vad jag vet. Det finns ju ofta inte något hus kvar, och kanske heller inga vittnen. Därför vill jag uppmana dig att hjälpa dig själv och dina kompisar att läsa på, tänka rätt och elda rätt i vinter och vår.

Ha nu en skön och säker vårvinter, snart kommer solen!
/Classe

Kontakt

Claes Malmqvist
054-770 78 04
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete