Nu börjar det bli dags att revidera säkerhetsrapporter, vi hjälper er med detta.

Företag som omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen är skyldiga att upprätta en säkerhetsrapport som beskriver den aktuella verksamheten.Syftet med att upprätta en säkerhetsrapport är att visa att riskerna för allvarliga kemikalieolyckor vid en verksamhet har klarlagts och att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förebygga och begränsa sådana olyckor.
Verksamhetsutövaren ska se över säkerhetsrapporten regelbundet, minst vart femte år eller tidigare om det finns särskilda skäl. Kravet på revidering av säkerhetsrapporten innebär att det just nu är febril verksamhet hos många av Sveriges ca 400 företag som omfattas av Seveso-direktivet. I juni 2021 är det nämligen fem år sedan Seveso III-direktivet trädde i kraft.

På Brandskyddslaget hjälper vi redan idag ett flertal kunder med deras uppdateringar. Tveka inte att höra av dig om ditt företag behöver stöd med revideringen.

 

Kontakt

Jan Nählinder
010-177 73 22
Skicka e-post