Vad passar bättre än att lysa upp mörka novembermorgnar med god frukost och inspirerande kunskap? Brandskyddslagets efterfrågade frukostföreläsningar är nu tillbaka, i digital form!

Vi fortsätter djupdyka i intressanta ämnen följt av diskussioner, men denna gång med sitt eget kokade kaffe i handen. Vi kommer under tre torsdagar kickstarta dagen med högaktuella ämnen och spännande gäster. Detta vill ni inte missa, så anmäl er och era kollegor redan idag!

 

Släckvattenutredningar – Ansvar, perspektiv och problem

Föreläsare: Claes Öhman, Södertörns brandförsvarsförbund och Eric Gard, Brandskyddslaget
Datum: 5:e november

Släckvattenutredningar är mer aktuellt än någonsin. Varje gång en släckinsats leder till kontaminerade vattentäkter och förgiftad miljö, ställs frågan hur det kunde hända. Dessvärre finns inget tydligt regelverk kring hanteringen av släckvattnet, vilket leder till att både kravställningar och lösningar riskerar att variera stort.

Under webinariet kommer Claes Öhman och Eric Gard gå igenom släckvattenhanteringsprocessen utifrån både räddningstjänstens och konsultens roll. De kommer redogöra kring bland annat ansvar, exempel på lösningar och problemet med att kravställningen inte är integrerad i planprocessen.

 

Energilagring i byggnader – Hur ska brandrisker hanteras?

Föreläsare: Jon Malmsten, Aktea Energy och Jakob Kullmann, Brandskyddslaget
Datum: 19:e november

Intresset och möjligheten att bygga hållbart har aldrig varit så stort som nu. Detta intresse har medfört en snabb utveckling av sol-el, vilket i sin tur har öppnat marknaden för energilagring av överskottsenergin. Utvecklingen går snabbt framåt och det är allt vanligare att fastighetsägare vill installera energilagring i byggnader. Dagens regelverk har inte hunnit med i den snabbt växande marknaden, vilket innebär att osäkerheter i brandskyddet för installation av dessa system finns.

Jon Malmsten från Aktea Energy kommer att presentera hur marknaden ser ut idag, samt hur framtiden kan komma att se ut. Jakob Kullmann kommer därefter att presentera vilka luckor i regelverken som finns i Sverige, samt visa hur regelverken ser ut i andra länder.

 

Fasader – Skydd mot brandspridning

Föreläsare: Markus Nilsson och Viktor Wahlsten, Brandskyddslaget
Datum: 3:e december

Brandskydd i fasadsystem utifrån dagens regelverk är inte helt enkelt att förstå och tolka. Bland annat så ställs det krav på ett vertikalt avstånd om 1,2 meter för fönster mellan olika brandceller. Detta gäller således även för balkonger och franska balkonger, vilket ofta medför krav på brandklassade glaspartier.

Markus Nilsson och Viktor Wahlsten kommer under webinariet att visa hur dessa krav ska appliceras, samt hur det kan hanteras i praktiska lösningar.

 

Samtliga föreläsningar startar 8.30 och slutar 9.30.
Anmälan gör ni här: Digitala frukostföreläsningar – Anmälan

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete