BIM

Brandskyddslaget erbjuder brandskyddsprojektering i BIM. Detta innebär att vi på Brandskyddslaget under projektering tar fram en brandmodell i 3D med brandteknisk kravställning. Vi arbetar i Revit med Naviate Bimfire som plugin för att rita den brandtekniska kravställningen.
Med detta arbetssätt kan vi leverera information till objekt (ex. dörrar, fönster, väggar) i arkitektmodellen. Detta underlättar i projekteringen då det minskar risken för fel när vi som kravställare projekterar i detalj. Det minskar också behovet av dubbelarbete där övriga projektörer ska tolka, skriva av och rita våra krav från skisser och brandskyddsbeskrivning.

BIM

I projekt som BIM-projekteras levererar vi normalt sätt 3D–modeller i Revit och IFC-format inklusive parametrik i Revit, 2D-modell i DWG-format samt brandritningar som PDF. Detta gör att samtliga övriga projektörer kan använda sig av vårt underlag i den programvara som passar bäst för dem. Den IFC som levereras kan användas för samordning och kollisionskontroller.

Det varierar från projekt till projekt vilken parametrik som levereras beroende på skede och typ av projekt. Exempel på information som kan levereras som parametrik kopplad till objekt i arkitektmodell är, brandklass på väggar, dörrar och fönster, utrymningskrav på dörrar eller fönster såsom frångänglighet, beslagning, fri bredd, återinrymning osv. Med tabeller kan parametrar snabbt och enkelt jämföras för att kontrollera om den kravställande parametern faktiskt uppfylls.

BIM

Med detta arbetssätt minskar risken för att fel projekteras in i projekten.

Hör av er till oss om ni är intresserade av att veta mer!

Brandskydd och utrymning

Kontaktperson

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This