Brandskyddsrelaterade ritningar

Vi erbjuder upprättande av allt från brandskyddsritningar, insatsplaner och framkörningskort, utrymningsplaner och klassningsritningar. Utöver det erbjuder vi även en projektering och framtagning av orienterings- och serviceritningar, styrområdesritningar och larmdonsområdesritningar för brandlarmanläggning enligt SBF:s norm 1021. Alla dessa handlingar är i många fall ett komplement till många andra av de tjänster vi erbjuder.
Ritningar och handlingar kan upprättas utefter specifika CAD-standarder med tillhörande CAD-manualer och strukturer. Leverans kan ske med kontinuerligt med revidering av underlag över tid eller snabb enstaka leverans. Om underlag i DWG-format saknas kan schematiska underlag upprättas för att leveransen av brandskyddsrelaterade ritningar ska bli tydligare och hålla i tiden.

Brandskydd och utrymning

Kontaktperson

Rosita Dahlberg
Rosita Dahlberg
CAD-specialist
08-442 42 54
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This