Under de senaste 20 åren har sprinklersystem installeras i ett 50-tal kulturarvsbyggnader, särskilt gamla träkyrkor. Vi har genom Brandforsk och tillsammans med bla. RISE genomfört projektet ”Driftserfarenheter från sprinkler-installationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader”. Syftet med projektet var att dokumentera driftserfarenheter från några av dessa byggnader. Driftserfarenheterna dokumenterades genom intervjuer med fastighetsägare, besiktningsmän, sprinklerföretag och genom studiebesök.

Vad som kom fram under våra intervjuer och studiebesök var; Problem relaterade till användningen av frysskyddsmedel; Ett flertal fall av läckage, höga systemtryck under varma dagar och felaktiveringar på grund av att munstycken eller munstyckenas glasbulber gått sönder; För system utformade som torrörssystem har oavsiktliga aktiveringar inträffat under vintern på grund av frysning.
Tester visar även på oacceptabelt långa fördröjningstider i torrörssystem innan vatten strömmade genom provventilen.

Många av de mindre landsortskyrkorna använder en högtrycksgas-driven (kväve) pump eftersom det allmänna nätet är opålitligt. Tre kvävningsincidenter dokumenterades när kväve oavsiktligt släpptes ut i det tekniska utrymmet. Två av incidenterna kan beskrivas som mycket allvarliga.

En genomgående observation är att anläggningsskötarna har en mycket viktig roll för att löpande tillsyn och underhåll ska fungera. Men drift och underhåll kräver en stor arbetsinsats av den egna personalen och teknisk kompetens. För några anläggningar har hög personalomsättning bidragit till att kompetens saknas och tillsyn och underhåll har blivit eftersatt. De arbetsmoment som ska utföras av anläggningsskötarna, till exempel veckokontroller som provkörning av pumpar, skapar ibland oro hos personalen. Här kan man tänka sig att det också finns en rädsla att göra fel som gör att sprinklersystemet aktiverar. Hög frekvens av driftslarm upplevs också som en belastning för anläggningsskötarna och är dessutom kostsamt.

Sammantaget har förekomsten av tekniska problem och överdrivna kostnader bidragit till att sprinklersystem har stängts av eller till och med demonterats.

Mer information om projektet samt resultatwebbinariet hittar du HÄR.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete