Vi hälsar en ny medarbetare välkommen till vårt Örebrokontor. Emelie Gunnarsson, nyutexaminerad brandingenjör från Luleå tekniska universitet har efter studieåren i Norrbotten återvänt till Närke.

Emelie är inte ett helt nytt ansikte för oss på Brandskyddslaget. I somras gjorde hon sin sommarpraktik på just Örebrokontoret och under hösten skrev hon sitt examensarbete om gröna tak och beräkningsmodeller för brandspridning, med Axel Mossberg och Jennie Lövgren Forslund som handledare.

Emelie kommer inledningsvis inte bara arbeta på vårt kontor i Örebro, utan hon kommer också sitta på vårt Karlstadkontor.

Vi hälsar Emelie varmt välkommen till Brandskyddslaget!

Kontakt

Emelie Gunnarsson
019-764 93 69
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete