I torsdags inleddes hösten serie med frukostföreläsningar i Karlstad. Den första av tre föreläsningar hölls av Emil Egeltoft från vårt systerföretag Brandtec.

Föreläsningen handlade om förvaltningsskedet och det systematiska brandskyddsarbetet, där Emil redogjorde för hur detta kan lösas på ett enkelt och effektivt sätt, med kundens behov i fokus. Frågor och diskussioner kring ämnet avslutade föreläsningen. Bland de cirka tjugo deltagarna fanns representanter från bland annat byggföretag, kommuner samt fastighetsförvaltare.

Nästa föreläsning är den 25 oktober och då kommer Henrik Alling att prata frångänglighet. Det går fortfarande att anmäla sig till det tillfället. Du hittar mer information och länk till anmälan här.

Kontakt

Per Troedson
054-770 78 12
Skicka e-post