Anders Norström från vårt systerföretag Brandtec och Lars Hellman från vårt Falukontor höll i morse en uppskattad föreläsning om brandlarm och samordnad provning.

Föreläsningen belyste vikten av att se helheten av brandskyddet i en byggnad, hur viktigt det är att projektera rätt från början, men framförallt betydelsen av att funktionskontrollera alla system för att nå hela vägen fram från projektering till förvaltningsskedet.

Exempel från tidigare uppdrag visade tydligt på hur viktigt det är med ett helhetsgrepp kring brandskyddet och alla system som påverkas av olika brandstyrningar.

Föreläsningen avslutade höstens serier som Brandskyddslaget har hållit i Karlstad, Borlänge och Stockholm. Vi hoppas att alla som har deltagit har uppskattat föreläsningarna lika mycket som vi som har föreläst och arrangerat.

Kontakt

Lars Hellman
023-776 66 15
Skicka e-post