Articles and Conference abstracts

 

The list of publications with articles and conference abstracts that we are authors and/or co-writers of. Bolded names works at Brandskyddslaget.

 

Articles

2023

Nyman, H. Mossberg, A. & Rönnbäck, J. “Brandgasspridning med
lågt placerade tilluftsdon”. Energi & Miljö 202, nr. 3, 2023.

Hällström, S. Utter, E. & Sandström, J. “Brandskydd av lätta trätakstolar i flerbostadshus” Bygg & teknik 2023. https://byggteknikforlaget.se/brandskydd-av-latta-tratakstolar-i-flerbostadshus


2022

Hedskog B. “En möjlig bedömningsmodell för återbruk av brandskydd” Bygg & teknik 2022. https://brandskyddslaget.se/en-mojlig-bedomningsmodell-for-aterbruk-av-brandskydd/

Klint F., Eriksson N., Hedskog B., Bengtson S. “Återbruk av brandskyddskomponenter” Husbyggaren, 2022, 18 Maj. https://www.husbyggaren.se/aterbruk-av-brandskyddskomponenter/

Sandström J., “Byggnadsklassificering av stålhallar” Stålbyggnad, nr. 2. 2022. https://www.stalbyggnad.se/brand/byggnadsklassificering-av-stalhallar/

Fagergren T., Jensen L. “Ny Europastandard, Isolera kanaler rätt och säkert” Energi & Miljö, nr. 3. 2022, 4 april.

Mossberg A., Nyman H & Rönnbäck J. ”Lågt placerade tilluftsdon – Lärdomar från ett fullskaleförsök” Husbyggaren, nr.2. 2022, 11 april. www.husbyggaren.se/lagt-placerade-tilluftsdon-lardomar-fran-fullskaleforsok

Elias A., Emilsson T., Mårsén A., Good J., Johansson H. & Hasselmark Mason T. “Solpaneler och gröna tak”. Bygg och Teknik, 2022, 29 Mars.https://byggteknikforlaget.se/solpaneler-och-grona-tak/

 

2021

Elias A., Pettersson S A., Västerdal M., Hasselmark M T., “Gröna täta tak – Ett helhetsperspektiv för ökad samhällsnytta” Bygg & Teknik, 2021, 21 maj. https://byggteknikforlaget.se/grona-tata-tak/

Andrée K., Nilsen J.“Nya AFS 2020:1 skapar förvirring i byggbranschen” Husbyggaren, nr.2. 2021.

 

2020

Fagergren T., A Dolfsson P. “Ny Europastandard, Brandisolering av ventilationskanaler” Energi & Miljö, nr 10. 2020, oktober.

Fagergren T. “Ventilationsbrandskydd – En tidsresa” Energi & Miljö, nr 2. 2020, februari.

 

2019

Andersson B., Dittmer T. “Brandskydd under byggtiden. Utmaningar när man bygger trähus i flera våningar.” Husbyggaren, nr 2. 2019.

Forssberg M., Källström J, Frantzich H., Mossberg A., Nilsson D. “The Variation of Pre-movement Time in Building Evacuation”. Fire Technology 55. 2491–2513 (2019). https://doi.org/10.1007/s10694-019-00881-1

Conference Abstracts

2023

Persson, E. Hedskog, B. & Wahlström, B. “Tunnel fire exercise in the Northern Link.”, International Symposium on Tunnel Safety and Security, Stavanger, Norway, April 26-28, 2023.

Lundin, J. Wahlström, B. Hall Midholm E. & Jansson, O. “Life-safety targets in underground stations.”, International Symposium on Tunnel Safety and Security, Stavanger, Norway, April 26-28, 2023.

Frantzich, H. Fridolf, K. Liljestrand, S, Henningsson, A. & Lundin, J. “Locating people in tunnels using Wi-Fi technology”. International Symposium on Tunnel Safety and Security, Stavanger, Norway, April 26-28, 2023.

Hall Midholm, E. Kvål, R. & Lundin, J. “Risk evaluation of road and railroad overbuilds.” International Symposium on Tunnel Safety and Security, Stavanger, Norway, April 26-28, 2023.

Tehler, H. Lundin, JRisk Assessment of Deckings of Dangerous Goods Routes
– A knowledge inventory”. International Symposium on Tunnel Safety and Security, Stavanger, Norway, April 26-28, 2023.

 

2022

Persson, E., Kumar, P., Bilson, M. & Del Solar, J. (2021, 27-29 september).  “Fixed Fire Fighting Systems impact on fire propagation in enclosed rail environments”. ISAVFT Conferens 2022, Brighton, England. https://brandskyddslaget.se/fixed-fire-fighting-systems-impact-on-fire-propagation-in-rail-environments/

 

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This