Vi inledde februari med att hälsa en ny kollega välkommen till vårt Malmökontor. Eric Gard, nyutexaminerad från Lunds Tekniska Högskola, är namnet på vår nyaste medspelare.

Eric har studerat till brandingenjör och civilingenjör i riskhantering i Lund. Hans avslutande examensarbete, om vägledande markerings påverkan på utrymmande människor, handleddes bland annat av Axel Mossberg på Brandskyddslaget. En intressant studie som bland annat omfattade ett stort antal försök med eyetracking-teknologi för att undersöka i vilken utsträckning människor följer skyltar i en utrymningssituation.

Vi hälsar Eric välkommen till laget!

Vill du också bli en medspelare med Malmökontoret som bas? På vår karriärsida kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Brandskyddslaget.

Kontakt

Maya Stål Söndergaard
040-655 48 82
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete